2jan2019 Staro korito Nišave iznad gradskog kupališta

Pirot je jedan od retkih gradova u Srbiji gde za veoma kratko vreme možete napustiti urbano jezgro i naći se na nekom mirnom i lepom mestu. Svakako da je Piroćancima najbolje da za tako nešto izaberu verovatno najlepši gradski kej u Srbiji. Ja ću vam predstaviti jedan njegov deo koji je manje poznat i ređe posećivan.

Do železničkog mosta sam stigao peške. Oduševila me slika koju sam imao prilike da vidim samo na lokalnim televizijskim kanalima i društvenim mrežama - nedavno je završena sadnja preko 600 stabala drveća pored gradskog kupališta i celom dužinom oko kompenzacionog bazena s druge strane Nišave:

Sve pohvale za vredne radnike ,,Komunalca'' i za ideju da se učini jedna tako važna stvar za naš grad.

Gradsko kupalište je bilo prazno, a kasnije sam uočio i da je veliki kompenzacioni bazen bez vode. To je značilo samo jedno - nivo vode u ispražnjenom Zavojskom jezeru svakodnevno raste.

Lepše mi je bilo da šetam samom obalom Nišave. Ovde reka teče nešto brže nego kroz sam grad i pravi nekoliko lepih brzaka:

Relacija se može skratiti ako svojim kolima dođete na sporedni, gornji ulaz u gradsko kupalište, iz pravca kasarne i pružnog prelaza Božurato:

Nažalost, odavde je put bio veoma blatnjav pa sam ponovo sišao do samog rečnog korita i krenuo naviše vidljivom stazom:

Pošto sam i ovog puta imao jasan cilj, posle samo par stotina metara sam se ponovo popeo na zaštitni bedem i krenuo u suprotnom pravcu, udaljavajući se od reke:

Namera mi je bila da pronađem jedno mesto za koje verovatno znaju samo retki pirotski ribolovci. U pitanju je staro korito Nišave, za koje sam čuo da je pretvoreno u mrtvaju ili baru. Naime, na ovom mestu, nedaleko od obližnje Poljske Ržane, Nišava pravi blagu krivinu. Iz nekog razloga je njen stari tok, koji je na ovom mestu bio ranije pravolinijski, promenjen - verovatno u cilju dobijanja zemljišta za poljoprivredu ili druge potrebe. Kada je to urađeno - ne znam. Da li osamdesetih godina prošlog veka, kada je ovaj kraj ubrzano menjao svoj izgled izgradnjom kupališta i kompenzacionog bazena, ili mnogo ranije, tokom nekog od brojnih pokušaja regulacije toka Nišave?

Voleo bih da se komentarom javi neko od straijih sugrađana i objasni kada i zašto je na ovom mestu Nišavi promenjen tok.

U tursko vreme Nišava je krivudala (meandrirala) pa se za vreme visokih vodostaja izlivala, plaveći znatne delove Pazara i Tijabare. Ostatak starog Nišavinog korita može se videti danas i iza Gradskog stadiona, a nekada su takvi ostaci bili vidljivi i na području Tijabare. Pokušaji regulacije toka Nišave kroz Pirot rađeni su krajem XIX i početkom XX veka nekoliko puta sa promenljivim uspehom, a prvi uspešni izveden je 1926. godine.

Tokom treće decenije XX veka (1929/1930) izgrađen je pirotski kej sa obe strane reke Nišave čime je izvršena regulacija njenog toka kroz grad. Tako su uslovi za pojavu poplava u Pirotu značajno smanjeni. 1933. godine kejovi uzvodno od Golemog mosta zasađeni su lipama koje su, kada su porasle, stvorile divno šetalište kao jedan od simbola grada. Tek je ispravljanjem i skraćivanjem rečnog korita Nišave nizvodno od Velikog mosta (1963/1964) ostvaren brži protok vode kroz grad, pojačana dubinska erozija i omogućeno snižavanje nivoa izdani na sektoru grada.

1948. godine nabujala Nišava je probila kej ispod železničkog mosta na ulazu u Pirot, poplavila dobar deo grada, polja pored reke, srušila nekoliko manjih mostova, oštetila puteve, prugu i poplavila veći broj kuća u selima nizvodno od grada. Tom prilikom u velikoj poplavi stradao je i grad Niš, gde je razlika u visini vodostaja između kote najniže vode i vode poplavnog talasa bila oko 5.5 m.

Pošto nisam znao tačan položaj starog korita, malo sam tumarao krajem. Prošao sam pored objekta putarske baze i izašao na jedan veoma loš i blatnjav put kojim se može doći sa skretanja za Poljsku Ržanu:

A onda se moj trud isplatio. Pronašao sam jedan deo tj. rukavac bivšeg korita Nišave. Prosto je bilo neverovatno kako jedno ovakvo zabačeno i naizgled netaraktivno mesto može da zrači tolikom lepotom. Napravio sam prelepe fotografije:

Dužina starog rečnog korita je oko 1 km, ali se sastoji iz delova od kojih su neki suvi. Najlepši deo je upravo ovaj koji sam posetio:

Nisam proveravao da li u vodi ima ribe, ali sam po tragovima mogao da zaključim da ribolovci povremeno obilaze ovo mesto.

Ubrzo sam se ponovo našao na putu koji vodi levom obalom Nišave. Staro rečno korito se nalazi otprilike od ovog mesta desno:

To mesto je udaljeno oko 1 km od gornjeg ulaza na gradsko kupalište. Možda je bolje za orijentaciju ako kažem da se nalazi par stotina metara uzvodno od mesta gde se sa druge strane Nišave nalazi najudaljenija tačka kompenzacionog bazena:

Trajanje relacije: oko 1h (računato od železničkog mosta)

Zahtevnost relacije: laka (1/5)

Karakteristike: prijatna šetnja levom obalom Nišave

Rizici: blato, mesto gde se nalazi staro rečno korito je teško prepoznatljivo i nepristupačno, teren je močvaran!

Komentari

Novi komentar
Veljko
Hvalaaa punooooo teazio Sam ga ima pola godine jaoooo kako mi je dragooo